ห้องสัมมนา

ห้องทรายทอง

ขนาด 16 x 21 x 3 เมตร
– แบบเธียเตอร์ 300-320 ท่าน
– แบบคลาสรูม 180-200 ท่าน
– แบบวี/ยู 100-180 ท่าน

ห้องทรายเงิน

ขนาด 9 x 18 x 5 เมตร
– แบบเธียเตอร์ 100-120 ท่าน
– แบบคลาสรูม    80-90 ท่าน
– แบบวี/ยู          60-100 ท่าน

ห้องทรายแก้ว

ขนาด 7 x 18 x 3 เมตร
– แบบเธียเตอร์ 50-60 ท่าน
– แบบคลาสรูม 40-50 ท่าน
– แบบวี/ยู 30-50 ท่าน

[foogallery id=”5898″]