โรงแรม 3 ชั้น

โรงแรม 3 ชั้น

โรงแรม 3 ชั้น | 2,300 บาท/หลัง/คืน
ห้องนอน (เตียงคู่) ห้องน้ำในตัว
ห้อง K 109 และ K 110, K 209 และ K 210, K 309 และ K 310 เป็นห้อง Connecting Room พร้อมอาหารเช้า