เต็นท์

เต็นท์

เต็นท์ | 800 บาท/หลัง/คืน
เต็นท์สนาม (ลานนกยูง) พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน