บ้านพัก

บ้านดอกปีบ

บ้านดอกปีบ | 3,000 บาท/หลัง/คืน
1 หลัง 1 ห้องนอน (เตียงใหญ่ 6 ฟุต) และเตียงขนาด 3 ฟุต 1 เตียง ห้องน้ำในตัว, 1 ห้องรับแขก พร้อมอาหารเช้า

บ้านทรายเงิน

บ้านทรายเงิน | 4,600 บาท/หลัง/คืน
1 หลัง 2 ห้องนอน (เตียงคู่) 3 ห้องน้ำ, 1 ห้องรับแขก พร้อมอาหารเช้า

บ้านชงโค

บ้านชงโค | 4,600 บาท/หลัง/คืน
1 หลัง 2 ห้องนอน (เตียงคู่), ห้องน้ำในตัว, มีโถงต้อนรับหน้าบ้าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านสปา

บ้านสปา | 9,200 บาท/หลัง/คืน
บ้านแฝด, 4 ห้องนอน (เตียงคู่) ห้องน้ำในตัว, มีระเบียงหน้าบ้าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านทรายแก้ว

บ้านทรายแก้ว | 4,600 บาท/หลัง/คืน
1 หลัง 2 ห้องนอน (เตียงคู่), ห้องน้ำในตัว, มีโถงต้อนรับหน้าบ้าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านกระดังงา

บ้านกระดังงา | 2,300 บาท/ห้อง/คืน
บ้านแฝดยกพื้นสูง, 2 ห้องนอน (เตียงคู่) ห้องน้ำในตัว ทางขึ้นแยกส่วนตัว มีระเบียงด้านหลังห้อง (ยกเว้นห้องกระดังงา 1,3,5,7 ที่เป็นเตียงใหญ่) พร้อมอาหารเช้า

บ้านริมธาร

บ้านริมธาร | 6,900 บาท/หลัง/คืน
1 หลัง 3 ห้องนอน (เตียงคู่), 4 ห้องน้ำ, มีโถงต้อนรับหน้าบ้าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านอินทนิล

บ้านอินทนิล | 6,900 บาท/หลัง/คืน
1 หลัง 3 ห้องนอน (เตียงคู่), 4 ห้องน้ำ, มีโถงต้อนรับหน้าบ้าน พร้อมอาหารเช้า

บ้านอินทนิล (G 14-21)

บ้านอินทนิล (G 14-21) | 9,200 บาท/หลัง/คืน
บ้านแฝด, 4 ห้องนอน (เตียงคู่) ห้องน้ำในตัว, มีระเบียงหน้าบ้าน พร้อมอาหารเช้า